صدراپل

Sadrapol

گروه صنعتی صدراپل با هدف دستیـابی به تکنولوژی طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات لاستیکی خاص در داخل کشور، جلوگیری از خروج ارز و همچنین تشویق سرمایه گذاری در صنایع داخلی و با بهره گیری از توان تخصصی مهندسان و محققان به منظور ایجاد ارتباط عمیق میان صنعت و دانشگاه پایه گذاری شده است.

این شرکت در نظر دارد با تولیـد محصولاتی مـطابق آخرین استـاندارد های روز دنیا و هم تراز سایر تولیـدکنندگان این محصولات در سراسر جهان، به بازارهای جهانی راه یافته و با آنها به رقابت بپردازد.

صدراپل