گشتا صنعت تبریز

Gashta Sanat

شرکت گشتا صنعت تبریز در سال 1374 با هدف تولید دستگاههای مورد نیاز صنایع مواد غذایی ، دارویی ، بهداشتی و... در تبریز با شماره ثبت 9442 ثبت گردید. این شرکت با اتکا به دانش فنی و تجربه 35 ساله خود در این ضمینه ، توانست برای اولین بار در ایران دستگاه تاریخزن حرارتی را تولید و به صتایع کشور عرضه نماید.

گشتا صنعت تبریز