کیتو

KITO

جرثقیل های سقفی برقی کیتو در شش سری مختلف TNER , ER2CL, EDCL, ED, FER, SER تولید میشوند که هر یک دارای مشخصه های فیزیکی مختلف از ولتاژ و آمپراژ متفاوت، دو سرعته و تک سرعاته، معمولی و ضد جرقه و با بازه ها ارتفاع لیفتیتگ و تکنولوژی های ترمزی مختلفی تولید شده اند. در بین این شش سری متفاوت دو سری از جرثقیل های سقفی کیتو نوع برقی یعنی سری SER در ضرفیت های 5.0 الی 35 تن و ER2CL با ظرفیت 25.0 الی 25 بیش از باقی موارد در بازار ایران وارد شده و برای صنایع سبک و سنگین مورد استفاده قرار میکیرد. هر دو سری جرثقیل های کیتو نام برده شده از زنجیر آلیاژی FEC استفاده میکنند که قابلیت مقاومت بالایی در برابر خوردگی های محیطی دارد.

کیتو