ویها

Wiha

Wiha یکی از تولید کنندگان پیشرو در صنعت ابزارآلات برای استفاده حرفه ای در تجارت و صنعت است. امروزه Wiha یک شرکت فعال در سطح جهانی است که بیش از 80 سال پیش به عنوان یک تجارت خانوادگی اداره می شد ، تاسیس شده و هنوز هم توسط خانواده هان صاحب مالکیت است.

ویها