ایر لیفت

air lift

شرکت Air Lift در سال 1949 ، محصولات تعلیق فنر بادی قابل اعتماد را توسعه داده است. محصول اصلی، فنر بادی لاستیکی که در سال 1950 ایجاد و ثبت اختراع شد. ایر لیفت یک شرکت متخصص تعلیق اختصاصی است.

ایر لیفت