سنتام

Santam

شرکت طراحی مهندسی سنتام در سال 1370 پایه‌گذاری شده و فعالیت‌های تجاری خود را در سال 1371 در کشور ایران آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر در بخش طراحی و تولید تجهیزات آزمون مواد و تجهیزات آموزش مهندسی مشغول به فعالیت است. با تاریخچه‌ای غنی از فعالیت‌ها و سابقه در طراحی و تولید بیش از 70 نوع دستگاه آزمایشگاهی، شرکت سنتام در صنعت مواد و تجهیزات آزمایشگاهی در ایران پیشگام بوده و یکی از مهمترین شرکت‌ها در تولید تجهیزات کنترل کیفی و آزمون‌های آزمایشگاهی با بررسی خواص مکانیکی مواد در خاورمیانه است.

 

 

سنتام