مزینانی

mazinani

پرس سازی مزینانی با اتکا به تجارب و پشتوانه فنی، تخصصی در زمینه تولید انواع پرس های ضربه ای و دنده ای در تناژهای سبک و سنگین مشغول به ارایه خدمات می باشد. رسالت و هدف این سازمان جلب رضایت مشتری و ارایه خدمات تخصصی در زمینه تولید دستگاه پرس و خدمات پس از فروش می باشد.

مزینانی