ضیا

ZOGPI

شرکت ضیا بازرسی فنی خط لوله نفت وگاز در سال 1395 با هدف ارایه تکنولوژی های جدید و همکاری با شرکت های معتبر خارجی برای تامین نیازهای صنعت نفت وگاز در ایران تاسیس شد. همچنین این شرکت به طور تخصصی طراحی و ساخت انواع پیگ های تمیزکننده و هوشمند و همچنین تولید پلی یورتان و اجرای بازرسی خطوط لوله نفت وگاز به وسیله پیگ هوشمند در سایزهای 8 تا 56 اینچ را انجام میدهد. دپارتمان های این شرکت سابقه اجرای بیش از 6000 کیلومتر عملیات پیگرانی با اکثر شرکت های تابعه وزارت نفت به شرح ذیل را دارا میباشند. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت پتروشیمی، شرکت نفت و گاز گچساران. همچنین این شرکت در سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت عضویت دارد.

ضیا