اس ای دبلیو

SEW

SEW-EURODRIVE با اختراعات ثبت شده بسیار تقریبا 90 سال پیش تاسیس شده است. این شرکت که توسط نسل سوم خانواده Blickle اداره می شود، بر تبدیل شدن به یک شرکت هوشمند، با ترکیب مفاهیم Industry 4.0 و اصول مدیریت Lean تمرکز دارد. SEW-EURODRIVE با کارخانجات متنوع و سازگار، برای راه حل های سفارشی تر مورد استفاده قرار می گیرد.

اس ای دبلیو