موتوواریو

Motovario

شرکت موتوواریو در سال 1965 توسط Giancarlo Raguzzoni در Formigine در قلب منطقه صنعتی مدناس تاسیس شد. موتوواریو در تولید متغیرهای سرعت مکانیکی، گیربکس های دنده ای پیچ و مهره ای و اسپیندل، شفت، گیربکس های دنده ای کرمی، موتورهای الکتریکی و موتورهای دیزلی مشغول فعالیت است.

موتوواریو