درام فیلتر

rdv

در این دستگاه آب خروجی از استخر وارد این سیستم شده و از سوی دیگر اب تمیز خارج می شود. این سیستم دارای یک موتور گیربگس جهت چرخاندن فیلتر و همچنین دارای یک پمپ شستشوی فیلتر می باشد.