فیلتر نواری

Belt Press Filter

تجهیز صنعتی است که جهت جداسازی جامد از مایع، ازجمله جهت آبگیری از اسلاری در تصفیه آب و فاضلاب، صنایع معدنی و صنایع شیمیایی استفاده می شود. فرایند فیلتراسیون با گذشتن کیک میان دو لایه پارچه از میان غلطک ها اتفاق می افتد. در این نوع فیلتر معمولاً یک یا دو مرحله آبگیری به روش ثقلی وجود دارد که طی آن کیک نیز تشکیل می شود. سپس کیک تشکیل شده بین دو پارچه قرار می گیرد و از بین غلطکها جهت فشرده شدن، عبور می کنند. عرض پارچه می تواند تا 3 متر باشد. در انتهای نوار نیز می توان از یک کاردک جهت تخلیه کیک و یک ردیف نازل جهت شستشوی پارچه بهره مند شد.

فیلتر نواری