فیلتر مارپیچ

Screw Filter

مواد جامد مرطوب توسط یک مارپیچ بدون شافت و تک یاتاقان به داخل محفظه فشار رانده می شوند. سبد بشکه ای که از سیم گوه ای ساخته شده است بسیار قوی بوده و برای آبگیری بهینه شده است. منطقه فشار مجهز به نازلی برای شستن سبد سیم گوه ای شده تا آن تمیز نگه دارد.

فیلتر مارپیچ