مشعل

Burners

مشعل (به انگلیسی: Burner) دستگاهی می باشد که با ترکیب معینی از هوا با سوخت در یک فضای ایمن انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کند. در اثر عمل احتراق مقداری گاز نیز تولید می گردد. انرژی تولید شده توسط دو روش جابجایی (به انگلیسی: Convection) و تابش (به انگلیسی: Radiation) به محیط پیرامون انتقال داده می شود. وظیفه اصلی مشعل گرمایش می باشد. یکی از بزرگترین استفاده های مشعل در گرمایش برای احتراق بویلرها (به انگلیسی: Boilers) هستند. همچنین در انواع دیگ ها مشعل هایی با ظرفیت های کاری متفاوت به کار می روند.

مشعل