وکیوم ژنراتور پنوماتیک

Pneumatic Vacuum Generator

وکیوم ژنراتور قطعه ایست که در اصل با باد کمپرسور ساکشن یا مکش انجام میدهد که در مدلهای مختلف موجود میباشد

وکیوم ژنراتور پنوماتیک