جداکننده ها

Sorting

سورتینگ از کلمه ی انگلیسی sort  به معنای جدا کردن گرفته می شود و اصطلاحي به معناي درجه بندي و دسته بندي محصوت است. در واقع، سورتينگ محصولات به درجه بندي انواع مواد و از جمله محصولات کشاورزي و معدنی براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصی ها می پردازد

جداکننده ها