گیت کنترل تردد و درب اتوماتیک

gate

گیت کنترل تردد از ابزار های مکانیکی دینامیکی هستند. که معمولا در جلوی ورودی ها و خروجی های اماکن به کار میروند .و اجازه ورود و خروج را بر اساس اطلاعات دریافتی صادر مینمایند. این اجازه ورود و خروج میتواند به صورت دستی توسط مامور حراست صورت بپذیرفت .و یا به صورت اتوماتیک توسط نرم افزارهای کنترل تردد و سیستم های اکسس کنترل.

کاربران میتوانند سیستم های اکسس کنترل اثر انگشت، تشخیص چهره، کدینگ، کارتی و.یا مچ بندی را بر روی گیت های کنترل تردد نصب نمایند.و این سیستم ها اجازه ورود خروج را پس از پایش اطلاعات دریافتی. از شخص در حال عبور و پایش داده های نرم افزار صادر نماید.

گیت کنترل تردد و درب اتوماتیک