رگولاتور قدرت

regulator

 

در صنعت اکثر بارها از قبیل الکتروموتورها، کوره های القایی، لامپ های گازی، ترانس ها، خاصیت سلفی دارند. خاصیت سلف این است که توان راکتیو (توان غیر حقیقی) تولید می نماید. تابلوهای بانک خازنی برای جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت (ضریب توان) در شبکه های توزیع فشار ضعیف بکار برده می شوند.بانکهای خازنی اتوماتیک مجهز به یک رگولاتور (کنترل کننده) ضریب قدرت هستند. این رگولاتور مقادیر شکل موج ولتاژ و جریان و اختلاف زمانی آنها را اندازه گیری کرده و خازن مورد نیاز را تعیین و وارد شبکه می نماید.عمل سوئیج کردن خازنها توسط کنتاکتورهایی که بوسیله رگولاتور کنترل می شود انجام می گیرد.

رگولاتور قدرت