سکسیونر

Disconnector

کار سکسیونر در ایستگاه‌های برق فشار بالا، جدا کردن بخش‌ها و سکشن‌های گوناگون از بخش‌های دارای ولتاژ است و امکان بستن و بازکردن بروی خطوط را فراهم می‌سازد.

سکسیونر