منبع و مخزن

storage

مخازن بیشتر برای نگهداری و ذخیره سازی آب و سیالات تولید می شوند. این مخازن در صنعت ساختمان ، کشاورزی و صنایع شیمیایی برای ذخیره سازی و حمل و نقل آب و دیگر مایعات استفاده می شوند. در حال حاضر در دنیا ذخیره سازی و حمل و بسته بندی انواع آفت کش ها و بسیاری از مواد شیمیایی توسط طروف پلی اتیلنی انجام می شود.

منبع و مخزن