صنایع فلزی

metal working

به محض این که فلز به طور کامل از سنگ معدن جدا شد، برای فلز کاری آماده است که در آن به قطعات منفرد، مونتاژ‌ها، یا سازه‌های بزرگ تولید خواهد شد. گاهی اوقات ، فلز قبل از اینکه به محصولات مورد نیاز برای بهبود خواص مکانیکی تبدیل شود، با فلزات دیگر آلیاژی می شود.
فرآیند فلز کاری با توجه به محصول مورد نظر فرق می‌کند. برای مثال هنگام ساختن لوله‌ها و میله‌ها، چکش زدن و خم کردن فرآیندهای اصلی مورد نیاز هستند. با این حال، برای سرعت و دقت بهتر، اکثر سازندگان فلز، اکستروژن را ترجیح می دهند. این کار مستلزم فشار دادن قطعه کار بر روی یک قطعه کار است.

صنایع فلزی