کار با چوب

wood work

به کليه ماشين ها و ابزارآلات صنعتي که در بخش صنايع چوبي مانند ام دي اف (MDF)، نجاري، مبلمان و کليه صنايع و موارد مرتبط مورد استفاده قرار مي گيرد ماشين آلات صنايع چوب گفته مي شود.
 

کار با چوب