تجهیزات روشنایی

light

وسایل روشنایی در فضای باز نور اضافی را برای تفریح، ایمنی و امنیت فراهم می کنند. این وسایل را می توان در برنامه های مسکونی پیدا کرد، جایی که آنها در خانه بیرونی و طراحی محوطه سازی قرار گرفته اند. وسایل روشنایی در فضای باز نیز به طور گسترده ای در ساختمان های تجاری، و همچنین پارکینگ ها و زمینه های ورزشی استفاده می شود. با اضافه کردن نور در فضای باز، مردم قادر به لذت بردن از فضای زندگی اضافی و انجام فعالیت های مورد علاقه تقریبا در هر زمان خاصی از روز هستند.

تجهیزات روشنایی