دماسنج ها

Temperature controller

دماسنج ها ابزارآلاتی هستند كه جهت اندازه گيري دما و برخی مواقع به همراه سایر تجهیزات جهت کنترل دما مورد استفاده قرار می گيرند. دماسنج (ترمومتر) ها بر اساس خواص متفاوت كار می كنند به  هر كدام از اين خواص کمیت دماسنجی گفته می شود مهمترین کمیت های ترمومتریک  عبارتند از حجم يا ارتفاع يك مايع در دماسنج  معمولی که معروف ترین آنها ترمومتر جیوه ای موجود در منازل است، فشار يک گاز  خاص در حجم ثابت و يا حجم  گاز در فشار ثابت در دماسنج گازی، مقاومت الکتريکی سيم  استفاده شده در دماسنج مقاومتی، جريان الکتريکی در اتصال دو فلز ناهمگون به یکدیگر (در دماسنج  ترموكوپلی)،  مطابقت رنگ نور لامپ رشته ای در آذرسنج ها که به پیرو متر یا آذرسنج نیز معروفند و دیگر پارامتر های موثر در اندازه گیری دما

دماسنج ها