رولبرینگ کروی22317EK

رولبرینگ کروی

Model: 22317EK
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

رولبرینگ کروی یا Spherical Roller Bearing نوعی رولبرینگ است که در آن، انحنای سطح داخلی حلقه خارجی کروی بوده و ضمن تحمل بارهای شعاعی سنگین، امکان ایجاد انحراف زاویه ای را فراهم می سازد. در این نوع رولبرینگ‌ها، ساچمه‌ها به شکل استوانه‌هایی هستند که سطح آن‌ها به شکل منحنی (کروی) تراشیده شده است که نقش اصلی را در ایجاد انحراف محوری ایفا می‌کند. بنابراین این دسته از رولبرینگ‌ها را می توان نوعی رولبرینگ خودتنظیم نیز به حساب آورد. رولبرینگ‌های کروی در بازار به رولبرینگ های بیست هزاری معروف هستند، زیرا شماره‌ی محصول تمام رولبرینگ‌های کروی باعدد 2 آغاز شده و دارای 5 رقم است (مثلا رولبرینگ شماره 24096).

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order