بوش مهره و چاکنتH217

بوش مهره و چاکنت

Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

بوش چاکنت یا همان بوش بلبرینگ که معمولا با حرف H مشخص میشود برای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهیم یک بلبرینگ رولبرینگ مخروطی ایی را روی یک شفت استوانه ایی نصب کنیم که این کار به راحتی با استفاده از بوش چاکنت امکان پذیر است.

 

این بوش از سه قسمت تشکیل شده:

1- بوش چاکنت که با حرف (H) مشخص می شود.

2- مهره چاکنت که باحرف (B) مشخص می شود.

3- واشر خورشیدی که با حرف (M) مشخص می شود.

که در سری جدید آن که با حرف (E) مشخص می شوند واشر خورشیدی حذف شده است.


Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order