بویلر آبگرم سه پاسPHWB2- 115

بویلر آبگرم سه پاس

Model: PHWB2- 115
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 115

این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله ساخت خاور دور می باشد) تمامی دستگاه های ساخت این شرکت دارای پلاك استاندارد می باشد درضمن پاكمن اين حق را براي خريدار قائل است كه قبل از ساخت و همچنين در حين ساخت برجنس ورق و الكترود مورد استفاده و مراحل ساخت دستگاه نظارت نمايد. لازم به ذكر است كه ساخت دستگاه ها مطابق با استاندارد BS/2790-1992وDIN آلمان مي باشد. درضمن بویلر ها تحت نظارت عملي شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران (نماینده استاندارد مقیم) طی سه مرحله بازبيني و آزمايش و كنترل كيفيت مي گردند و پلاك كيفيت صادره یک ماه پس از آماده شدن دیگ به خريدار محترم ارائه خواهد شد.

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order