بویلر آبگرم فایرباکس نوع1PHW-FB250

بویلر آبگرم فایرباکس نوع1

Model: PHW-FB250
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

جهت ساخت بویلر صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می شود (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله ساخت خاور دور می باشد). لازم به ذكر است كه ساخت دستگاه ها مطابق با استاندارد BS/2790-1992وDIN آلمان مي باشد.

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order