جریان سنج3302.1x/xx

جریان سنج

Model: 3302.1x/xx
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

جریان سنج مستقیم برای نظارت بر هوا و سایر رسانه های گازی

به ویژه برای کاربردهای نقاط کوچک، تقریبا غیر تهاجمی، محدودیت جریان کم،کمترین جریان انقباض

خروجی: ترانزیستور سوئیچ، نقطه سوئیچ کاملا قابل تنظیم

اصل کار: کالریمتریک (جرم حرارتی)

محدوده اندازه گیری: 0.5 تا 20 m / s (تنظیم نقطه سوئیچ)

گزینه ها: کالیبراسیون کارخانه، محوطه

گزینه های لوله (OD): قطر 8 تا 28 میلیمتر، فولاد ضد زنگ

ولتاژ تغذیه: 18 تا 30 VDC، گزینه های دیگر در صورت درخواست

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order