دستگاه آزمون سیم ملتهب

دستگاه آزمون سیم ملتهب

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

دستگاه آزمون سیم ملتهب مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 1-1562 و IEC 60695-2-11 جهت تست لوازم خانگی در برابر خطر آتش سوزی استفاده می شود.

دمای قابل تنظیم (قابلیت دادن ست پوینت) مکانیزم نگهدارنده نمونه آزمونه ترموکوپل نوع k

سرعت حرکت نمونه مطابق با استاندارد و وزنه های 75 گرمی کشش برای حرکت افقی نمونه دارای ایمنی کامل در دمای بالا

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order