صنایع نیروگاهی و خطوط انتقال

Power plant industries and transmission lines

معمولا از متداول ترین روش های تولید برق، تاسیسات نیروگاه های حرارتی ، آبی و اتمی هستند. در نیروگاه حرارتی، زغال سنگ بعنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد تا بخار تولیدی از این حرارت، توربین بخار را به حرکت درآورده و ژنراتور نیز بچرخد. در نیروگاه های برقابی آب مورد استفاده برای راه اندازی توربین آبی جفت شده با ژنراتور مورد بهره برداری قرار می گیرد. نیروگاه های اتمی نیز قادرند انرژی بسیار زیاد در حجم بالا تولید کنند.