حمایت حداکثری از محصولات کنترل صنعتی بومی

حمایت حداکثری از محصولات کنترل صنعتی بومی

جلسه هم اندیشی امنیت سیستم های کنترل صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، این جلسه با حضور معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتا و سرپرست حوزه انرژی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و با حضور جمعی از مدیران شرکت‏‌های فعال خصوصی و سازندگان محصولات صنعتی کشور با هدف زمینه سازی برای حمایت حداکثری از محصولات کنترل صنعتی بومی برگزار شد.

در این نشست نیازمندی‏‌های کشور در حوزه محصولات امنیتی صنعتی، همچون پایشگرهای شبکه صنعتی و نیز سامانه‌های کنترل صنعتی نظیر سامانه‌های اسکادا، DCS، RTU و PLC تشریح شد و در باره رویکرد شرکت های صنعتی پیشرو در طراحی، تولید و به کارگیری تجهیزات امنیتی صنعتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در همین حال با هدف رفع دغدغه‌های صنایع زیرساختی و نیز به وجود آمدن فضای رقابتی میان سازندگان، بر لزوم تدوین الزامات ارزیابی محصولات مذکور با همکاری صاحبان صنایع و بخش خصوصی در قالب کارگروه های فنی و تخصصی تأکید شد.

نمایندگان شرکت‌های سازنده محصولات صنعتی کشور، در این جلسه، به بیان دغدغه ها و چالش‌های پیش روی خود پرداختند.

معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتا نیز برنامه‌های این معاونت را برای فراهم شدن زمینه ارزیابی و اعتبارسنجی محصولات کنترل صنعتی در داخل کشور بیان کرد.

سرپرست حوزه انرژی مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز، طرح‌های حمایتی این مرکز را که از طریق سازمان‌ها در راستای بازارسازی و حمایت از محصولات بومی صورت گرفته، تشریح کرد.