انعقاد ۴۰ قرارداد برای داخلی سازی قطعات!

انعقاد ۴۰ قرارداد برای داخلی سازی قطعات!

معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت گفت: امروز و در سومین روز نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید حدود ۴۰ تفاهم نامه برای داخلی سازی قطعات منعقد شد.

به گزارش شاتا، سید شریف حسینی با بیان این مطلب، افزود: به گفته وزیر صمت، ما می خواهیم هنر مقاومت را در برابر بی هنری تحریم ها نشان بدهیم و این در سایه انسجام داخلی و وحدت ملی اتفاق خواهد افتاد.

وی نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید را نمود این انسجام و وحدت ملی دانست و تصریح کرد: امروز حدود ۴۰ تفاهم نامه ساخت داخل در این نمایشگاه داشتیم که به امضای طرفین رسید و قطعا این حرکت ادامه خواهد داشت.

معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت ادامه داد: این نمایشگاه فردا پایان می یابد اما تا زمانی که یک قطعه وابستگی به خارج داشته باشیم، این نمایشگاه در واحدها و کارخانجات صنعتی برپا است تا وابستگی به خارج تمام شود.

گفتنی است، معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت در کنار حسینعلی امیری "معاون پارلمانی رییس جمهور" از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بازدید کرد.

این بازدید در حاشیه گردهمایی معاونان پارلمانی وزارتخانه ها که به میزبانی وزارت صمت در محل دائمی نمایشگاه های بین اللمللی تهران در حال برگزاری است، انجام شده است.