نقش کلیدی کارگزاران فناوری دربهم رسانی عرضه و تقاضا!

نقش کلیدی کارگزاران فناوری دربهم رسانی عرضه و تقاضا!

کمال محمدی با اشاره به تقاضا محور بودن نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید تصریح کرد : این نخستین نمایشگاهی است که نقش کارگزاران فناوری در آن لحاظ شده است.

به گزارش شاتا ، مشاور رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در پنل تخصصی کارگزاران تبادل فناوری در رونق تولید که در حاشیه دومین روز نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در سالن کنفرانس اداری نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، از فناوری به عنوان عامل اصلی قدرت در کشورها و سازمانها نام برد و گفت:سه عامل اصلی تبادل فناوری شامل متقاضیان فناوری ، دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان و همچنین واسطه های فناوری هستند.

کمال محمدی با اشاره به تقاضا محور بودن نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید تصریح کرد : این نخستین نمایشگاهی است که نقش کارگزاران فناوری در آن لحاظ شده است.

محمدی اصلی ترین بازیگران زیست بوم عرضه و تقاضای فناوری را وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم تحقیقات، فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را برشمرد که همگی باید به توسعه بازار فناوری بپردازند.