کانکتور IC1002 IPC1006/1 Netco

Connector IC1002 IPC1006/1 Netco

برند :
از 1 رای
کانکتور

توضیحات محصول کانکتور IC1002 IPC1006/1 Netco

کانکتور افزایش انشعاب 1 به 4 connector

کانکتور چنـد جزیـی طـرح ویژه ای است که افـزایش تـعداد انشعـابات را به طور همـزمان تا حداکثـر چهار انشعاب تسـهیل می سازد . هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد . این کانکتور دارای تنوع نفوذی و شیار موازی می باشد . گشتاور بسـتن پیچ 15Nm می باشد .

مشخصات فنی Connector IC1002 IPC1006/1 Netco

مشخصات کانکتور IC1002 IPC1006/1 netco

نظرات کاربران کانکتور IC1002 IPC1006/1 Netco

درخواست های خرید این محصولکانکتور IC1002 IPC1006/1 Netco

فروشندگان

#تصویرکد انبارقیمت (تومان)توضیحاتفروشندهجزئیات
{{($index+1)+(currentPage-1)*pageSize}} {{item.warehouseCode}}{{item.price | number}}{{item.description}}{{item.companyName}}