سنگ شکن فکی
سنگ شکن فکی

سنگ شکن فکی

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

مشخصات

دهانه ورودی (mm) 1070
دهانه ورودی (mm) 1130
قدرت موتور 110
دهانه ورودی (mm) 1300
دهانه ورودی (mm) 660
قدرت موتور 132
دهانه ورودی (mm) 700
قدرت موتور 75
دهانه ورودی (mm) 840
قدرت موتور 90
قدرت موتور 200
قدرت موتور 160
نوع سنگ شکن فکی
دهانه ورودی (mm) 1100
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش