مشعل گازیGNG90

مشعل گازی GNG90

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

مشخصات فنی

نوع سوخت گاز
عملکرد تک مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 240000
ظرفیت (kcal/h) 20000
ظرفیت (kcal/h) 240
ظرفیت (kcal/h) 240
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش