مشعل گازیGNG903

مشعل گازی GNG903

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

مشخصات فنی

نوع سوخت گاز
نوع سوخت 85000
نوع سوخت 500000
نوع سوخت تک مرحله ای
عملکرد تک مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 85000
ظرفیت (kcal/h) 500000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش