مشعل گازیGNG906
مشعل گازیGNG906

مشعل گازی

مدل: GNG906
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

عملکرد دو مرحله ای
نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 180000
ظرفیت (kcal/h) 830000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش