مشعل مادولارGNG 90/10 M

مشعل مادولار

مدل: GNG 90/10 M
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

نوع سوخت گاز
عملکرد مادولار
ظرفیت (kcal/h) حداقل 300.000
ظرفیت (kcal/h) حداکثر 1.200.000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش