ترانسمیتر سطحTLG500

ترانسمیتر سطح

مدل: TLG500
برند: فامکو
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

لول ترانسمیترهای ( ترانسمیترهای سطح) سری TLG500 با تقاضاهای زیادی مواجه شده و جهت
اندازه گیری سطح آب، روغن دیزل و انبار زغال مورد استفاده قرار می گیرند. نصب و راه اندازی آسان
این ترانسمیترها سبب شده كه به عنوان انتخابی ایده آل برای اندازه گیری سطح و كنترل برنامه
های كابردی مورد استفاده قرار گیرند. عملكرد اصلی لول ترانسمیتر های) ترانسمیترهای سطح( سری
TLG500 بر اساس سبكی شناور و نیروی فنر می باشد. زمانی كه شناور بالا و پایین می رود، چرخ
دنده ی ماشین به شناور متصل شده و فنر حركت می كند و سطح را بر طبق یك مقیاس نمایش
می دهد و موجب تولید سیگنال آنالوگ می شود.
قائده كلی عمكرد:
در صورتی كه مخزن پر یا خالی شود، شناور بالا و پایین شده تا زمانی كه وزن كل شناور و سیم با نیروی اعمال شده توسط رانش مایع
توسط فنر برابر شود. زمانی كه سطح افزایش می یابد فنر جمع شده و طول سیم كاهش می یابد و وقتی كه سطح كاهش می یابد
فنر كشیده شده و طول سیم افزایش می یابد. مقیاس جلو از طریق چرخ دنده ماشینی به شناور و سیم متصل شده و سطح را بر روی
نشانگر نمایش می دهد و مبدل I/R استفاده شده در ساختمان داخلی پتانسیومتر، یك سیگنال خروجی 20 - 4 میلی آمپر تولید می كند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش