مشعل های گازسوز مجهز به سیستم CAM

مشعل های گازسوز مجهز به سیستم CAM

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

نوع سوخت گاز
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 3100000
ظرفیت (kcal/h) 270000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش