مشعل گازسوز تک مرحله ایCB 85

مشعل گازسوز تک مرحله ای

مدل: CB 85
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

عملکرد تک مرحله ای
نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 83000
ظرفیت (kcal/h) 35000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش