مشعل گازسوز تک مرحله ایCB 85

مشعل گازسوز تک مرحله ای CB 85

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

مشخصات فنی

عملکرد 35000
عملکرد 83000
عملکرد تک مرحله ای
نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 83000
ظرفیت (kcal/h) 35000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش