مشعل سه گانه سوزGNT 506-8
مشعل سه گانه سوزGNT 506-8

مشعل سه گانه سوز

مدل: GNT 506-8
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

نوع سوخت مازوت
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 830000
نوع سوخت گاز
ظرفیت (kcal/h) 180000
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 270000
ظرفیت (kcal/h) 700000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش