مشعل سه گانه سوز صنعتیGNT 510-515
مشعل سه گانه سوز صنعتیGNT 510-515

مشعل سه گانه سوز صنعتی

مدل: GNT 510-515
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

نوع سوخت گازوئیل
عملکرد دو مرحله ای
نوع سوخت گاز
نوع سوخت مازوت
ظرفیت (kcal/h) 300000
ظرفیت (kcal/h) 1200000
ظرفیت (kcal/h) 1700000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش