مشعل سه گانه سوز نیروگاهیGNT 520-25-30

مشعل سه گانه سوز نیروگاهی

مدل: GNT 520-25-30
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

نوع سوخت گاز
عملکرد سه مرحله ای
نوع سوخت مازوت
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 4400000
ظرفیت (kcal/h) 450000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش