مشعل نیروگاهیGNT  540 50 60 65
مشعل نیروگاهیGNT  540 50 60 65

مشعل نیروگاهی

مدل: GNT 540 50 60 65
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

نوع سوخت مازوت
ظرفیت (kcal/h) 6200000
عملکرد سه مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 700000
نوع سوخت گاز
نوع سوخت گازوئیل
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش