مشعل گازوئیلی نیمه صنعتیGNO 90

مشعل گازوئیلی نیمه صنعتی

مدل: GNO 90
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

ظرفیت (kcal/h) 85000
عملکرد تک مرحله ای
نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 340000
ظرفیت (kcal/h) 550000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش