مشعل گازوئیلی صنعتیGNO 90-10-12-15

مشعل گازوئیلی صنعتی GNO 90-10-12-15

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

مشخصات فنی

ظرفیت (kcal/h) 1200000
ظرفیت (kcal/h) 300000
ظرفیت (kcal/h) 1700000
نوع سوخت گازوئیل
عملکرد دو مرحله ای
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش