مشعل گازوئیلی تدریجیGNO 9068
مشعل گازوئیلی تدریجیGNO 9068

مشعل گازوئیلی تدریجی

مدل: GNO 9068
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

.

مشخصات

ظرفیت (kcal/h) 180000
ظرفیت (kcal/h) 270000
نوع سوخت گازوئیل
عملکرد دو مرحله ای
ظرفیت (kcal/h) 830000
ظرفیت (kcal/h) 700000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش